O společnosti

O nás

O nás

Valentis je mezinárodní farmaceutická společnost, která pomocí nejmodernějších technologií vyvíjí a vyrábí výživové doplňky, zdravotnické pomůcky a rostlinné produkty v oblasti přirozeného zdraví.

Naším hlavním zaměřením jsou tekutá nutraceutika a nanotechnologie.

 

Naše poslání

Naším posláním je pomáhat lidem udržovat si zdraví tím nejpřirozenějším způsobem.

Za nejlepší považujeme léčbu, která je přírodního původu a je bezpečná, pomáhá lidskému tělu zotavit se a nenarušuje jeho přirozenou rovnováhu.

Snahou společnosti Valentis je postavit se do čela ve všech oblastech přírodní medicínské léčby.

Naše činnosti

Vyvinutí produktu

Působíme v různých oblastech, ale princip souladu s přírodou dodržujeme ve všech jednotkách společnosti. Při vyhledávání oblastí, v nichž existující medicína selhává, udržujeme kontakty s lékaři, abychom mohli nabídnout lepší alternativy. Na základě našeho výzkumu připravujeme složení inovativních farmaceutik, provádíme registraci léčby, přizpůsobujeme výrobní technologie a produkty buď vyrábíme sami, nebo výrobou smluvně pověříme našich partnerů a produkty pak umísťujeme na trh.

Výroba

Výroba všech produktů společnosti Valentis probíhá striktně v souladu s požadavky systému správné výrobní praxe. Společnost zajišťuje a kontroluje sledovatelnost všech produktů na výrobní lince, od produkce aktivních látek až po zajištění farmakovigilance.

Všechny naše výrobní procesy a metody kontroly kvality byly nezávisle ověřeny. Naše externí dodavatele si vybíráme mimořádně pozorně – všichni naši dodavatelé se podrobují auditu ze strany společnosti Valentis, aby se zajistilo, že splňují naše osobité normy v oblasti kontroly kvality.

Pro naše produkty si stanovujeme vysoké normy, abychom splnili povinnosti vytyčené v zákoně a směrnicích EU.

Kontrola kvality

Při každém novém produktu se před uvolněním na hromadnou výrobu důkladně kontroluje účinnost a potenciální vedlejší účinky. Během této etapy se získávají důkazy pro účely vědeckého odůvodnění a vedou se konzultace se specialisty z různých oblastí. Naše produkty uvolňujeme na trh, až když jsme si zcela jisti jejich bezpečností a účinností.

Vznik společnosti Valentis
1919
Roky zkušeností
Začátky společnosti Valentis sahají do roku 1919, kdy Pasteurova stanice začala vyrábět vakcíny proti vzteklině.
1931
Vilnius Pharmaplant
Ve Vilniusu začala působit společnost Vilnius Pharmaplant zabývající se výrobou léků, které byly rozšířeny v Litvě i v zahraničí.
1963
Bakteriální přípravky
Pasteurova stanice se transformovala na společnost Bakteriální přípravky. Když se tato výrobní jednotka osamostatnila, vyráběla biofarmaceutické produkty, které byly na počátku 20. století nejpotřebnější.
2003
Valentis
Po fúzi několika farmaceutických společností v roce 2003 se strany rozhodly pro společný název Valentis. Jde o latinské slovo, které znamená "zdravý a silný". Od té doby se společnost Valentis rozrostla a její produkty se vyvážejí do více než 40 zemí světa.
Dnes
Společnost Valentis dnes
Dnes je společnost Valentis mezinárodní společností s pobočkami ve Švýcarsku, v Norsku, Německu, Polsku a v jiných evropských státech. Pomocí nejmodernějších technologií vyvíjí a vyrábí výživové doplňky, zdravotnické pomůcky a rostlinné produkty v oblasti přirozeného zdraví.

Nejvyšší standardy kvality

Certifikát GMP
Správná výrobní praxe, výroba léků. Všechny naše zařízení, procesy a produkty jsou zaručeně v souladu s GMP.
Certifikát GDP
Certifikát o správné distribuční praxi znamená, že splňujeme požadavky na bezpečnou, hygienickou a pro jednotlivé produkty přiměřenou přepravu léků.
Certifikát ISO 9001: 2015
Tento certifikát prokazuje schopnost konzistentně dodávat produkty a služby, které splňují požadavky zákazníků a regulačních orgánů, a naši schopnost stále se zlepšovat.
Certifikát ISO 13485
Tento certifikát potvrzuje, že společnost Valentis plní požadavky na marketing a prodej zdravotnických prostředků na celém světě.
Certifikát EcoAgros
Certifikát EcoAgros potvrzuje, že společnost Valentis dokáže vyrábět organické produkty.
Výživové doplňky - HACCP
Ve výrobním zařízení je nainstalován systém analýzy rizik a kritických kontrolních bodů.
Mezinárodní rozvoj

Společnost Valentis je živá, ustavičně progredující a rozvíjející se společnost. V současnosti vyvážíme produkty do více než 40 zemí světa.

 

Ve snaze o účinnost usilujeme přilákat nové partnery, abychom mohli pronikat do nových regionů. Díky realizaci našich nápadů společně s našimi partnery se domníváme, že lidem skutečně dokážeme nabídnout lepší kvalitu života s minimálním vlivem na jejich organismy a životní prostředí.

 

Toto směrování nám nabízí jedinečnou identitu a věříme, že je lákavou pozvánkou na spolupráci pro naše partnery.

Tato webová stránka používá soubory cookie za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti.
Zjistěte více